ВНУТРІШНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКО-ПОДАТКОВИЙ АУДИТ своїми силами для головного бухгалтера

ВНУТРІШНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКО-ПОДАТКОВИЙ АУДИТ своїми силами для головного бухгалтера

 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

 

Бухгалтер на підприємстві – особа відповідальна. За порушення чинного законодавства його можуть притягнути до дисциплінарної, фінансової та навіть кримінальної відповідальності. Існує думка, що за помилки попереднього бухгалтера новий бухгалтер не відповідає у 100% випадків. Однак, вникнувши в норми законодавства, ми приходимо до висновку, що це часто не так. Ось чому бухгалтеру треба мати навички оперативної перевірки стану бухобліку, швидкого та ефективного пошуку найчастіших помилок, володіти прийомами їх виправлення з мінімальними наслідками як для підприємства, так і для себе особисто. Ці та багато інших питань ми розглянемо під час вебінару «Внутрішній бухгалтерсько-податковий аудит».

 

Частина I – Загальні питання господарської діяльності підприємства, організація бухобліку, фінансова звітність.

 1. Аналіз установчих документів, повноважень учасників і посадових осіб підприємства.
 2. Зміна керівництва та передання справ.
 3. Встановлення кінцевих бенефіціарів, пов’язаних осіб підприємства.
 4. Практичні питання, пов’язані з керівництвом та учасниками: значні правочини, довіреності.
 5. Перевірка істотних господарських операцій на «дійсність угоди» (перевірка договорів).
 6. Формування статутного капіталу, розрахунки з учасниками.
 7. Звіряння даних у відкритих реєстрах.
 8. Наявність і перевірка наказу про організацію бухобліку та облікову політику.
 9. Організаційна структура підприємства, функції бухгалтерії, матеріально відповідальні особи.
 10. Документи щодо проведення інвентаризацій.
 11. Перелік обов’язкових кадрових документів із позиції перевірок Держпраці.
 12. Документообіг на підприємстві. Пошук відсутньої первинки.
 13. Стан бухобліку: форма ведення обліку, облікові регістри.
 14. Загальні правила виправлення помилок у бухобліку та фінзвітності.
 15. Найпоширеніші помилки при складанні Балансу, та причини їх виникнення (підготовчий етап, перевірка сальдо по рахунках, налаштування бухгалтерського ПО).
 16. Методологічні помилки при складанні Балансу.
 17. Алгоритм виправлення помилок минулих років (приклад, зразок бухгалтерської довідки).
 18. Помилки у Звіті про фінансові результати.

 

Частина II – Виправлення помилок за ділянками обліку та в первинних документах. Відповідальність бухгалтера за порушення.

 1. Виправлення помилок у первинних документах.
 2. Помилки в банківських, касових документах: що можна/що заборонено виправляти.
 3. Помилки в платіжному дорученні (неправильні реквізити/назва отримувача, неправильне призначення платежу, особливості виправлення у валютній платіжці).
 4. Необоротні активи: помилки, пов’язані з визнанням необоротного активу; помилки, що стосуються формування первісної вартості; помилки, пов’язані з нарахуванням амортизації; помилки, пов’язані з операціями з експлуатації та вибуття ОЗ. Коригування показників фінзвітності, виправлення в Декларації з податку на прибуток.
 5. Запаси: помилки, пов’язані з визначенням первісної вартості запасів; помилки, пов’язані зі списанням запасів, отриманих безкоштовно.
 6. Дебіторська заборгованість: облік довгострокової дебіторської заборгованості на рахунках короткострокової заборгованості; помилки в оцінці дебіторської заборгованості; помилки, пов’язані з формуванням резерву сумнівних боргів; помилки, пов’язані з оцінкою дебіторської заборгованості в інвалюті; причини та наслідки відображення в обліку недостовірної суми заборгованості.
 7. Кредиторська заборгованість: облік довгострокової кредиторської заборгованості на рахунках короткострокової заборгованості; помилки в оцінці кредиторської заборгованості; помилки, пов’язані з оцінкою кредиторської заборгованості в інвалюті; причини та наслідки відображення в обліку недостовірної суми заборгованості.
 8. Помилки в обліку доходів і витрат: порушено принципи визнання доходів у витратах (причини, приклади); порушення правила обліку окремих операцій (невідповідний період відображення в обліку, некоректне використання рахунку витрат наступного періоду, списання витрат за рахунок невикористаного прибутку); помилки у визнанні доходів і витрат по операціям із нерезидентами.
 9. Перевірка касової дисципліни, касових документів.
 10. Зіставність податкової та фінансової звітності з позиції ризиків податкової перевірки.
 11. Відповідальність посадових осіб, пов’язана з перекрученням бухобліку та складанням недостовірної фінансової звітності.

 

Мова вебінару: російська

Тривалість: 12:00 – 17:00 (4 лекційні години + відповіді на запитання)

 

РЕЄСТРАЦІЯ

 

Заявка на участь