СКЛАДАЄМО НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

СКЛАДАЄМО НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

 

 • Загальні положення:
 • · Основні цілі та завдання облікової політики.
 • · Що необхідно зафіксувати в обліковій політиці та що – не потрібно?
 • · Кому та як часто необхідно складати наказ про облікову політику?
 • · Ретроспективний і перспективний методи внесення змін до облікової політики на практичних прикладах.
 • · Відображення змін в облікових оцінках. · Ризики відсутності наказу про облікову політику. Судова практика.
 • · Критерії суттєвості: навіщо встановлювати, обов’язковість встановлення, правила та приклади формулювань у наказі.
 • · Структура наказу про облікову політику та організацію бухобліку.

 

 • Вимоги до первинних документів:
 • · Визнання доходів і витрат за первинними документами. Первинні документи та нереальні господарські операції.
 • · Внутрішні документи за «запізнілою» первинкою (акт, бухгалтерська довідка), зразки.
 • · Документальне оформлення отриманих послуг, визнання доходів, витрат, податкових зобов’язань і податкового кредиту за послугами.
 • · Рахунок-фактура як первинний документ.
 • · Первинні документи втрачено, знищено: наслідки й алгоритм дій.
 • · Що зафіксувати в наказі щодо первинних документів: приклади формулювань.

 

 • Основні елементи облікової політики та готові формулювання для наказу:
 • · Основні засоби та МНМА. Амортизація ОЗ та МНМА. Переоцінка ОС.
 • · Нематеріальні активи: що відобразити в наказі про облікову політику.
 • · Запаси: переваги та недоліки різних методів вибуття запасів. Вибір методу обліку транспортнозаготівельних витрат.
 • · Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу.
 • · Створення резервів і забезпечень: хто зобов’язаний/не зобов’язаний створювати. Податкові ризики нестворення резервів і забезпечень.
 • · Резерв сумнівних боргів: варіанти розрахунку, переваги та недоліки кожного методу.
 • · Операції з валютою, курсові різниці. · Судова практика в спорах, пов’язаних із фіскальними підходами до облікової політики.

Мова вебінару: російська

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)

РЕЄСТРАЦІЯ

Заявка на участь