Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Враховуємо зміни щодо дисконтування, відміни Інструкції про бухоблік ПДВ, вибору форм фізвітності «малюками» тощо

 1. Що таке облікова політика.

 2. Чи обов’язково складати наказ про облікову політику.

 3. Читребазатверджуватиобліковуполітикурішеннямзагальнихзборівучасників(засновників)

  чи достатньо аби наказ підписав директор?

Чи треба щороку затверджувати облікову політику? Якщо на підприємстві працює лише один директор – чи треба затверджувати наказ про облікову політику?

 1. Відповідальністьзавідсутністьзатвердженоїобліковоїполітики.Ризикивідсутностізатвердженої облікової політики. Судова практика.

 2. Зміни в наказі про облікову політику. Як оформити зміни у наказі про облікову політику.

 3. Правила складання наказу про облікову політику. Які положення прописують в наказі про

  облікову політику щодо:

 • -  плану рахунків. Використання класу 9 є обов’язковим. Чи використовувати субрахунок 316;

 • -  вибору форм фінзвітності «малюками» (зміни у П(С)БО 25 та НП(С)БО 1 з 23.07.2019 р.)

 • -  бухобліку ПДВ (у зв’язку з втратою чинності Інструкції про бухобліку ПДВ з 09.08.2019 р.);

 • -  меж суттєвості;

 • -  основних засобів, необоротних активів, запасів;

 • -  резерву сумнівних боргів;

 • -  створення резервів та забезпечень;

 • -  методики дисконтування довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості (через

  зміни у П(С)БО 10 та П(С)БО 11, що працюють з 29.10.2019 року);

 • -  розрахунку курсових різниць;

 • -  витрат підприємства (перелік витрат майбутніх періодів, перелік статей, що формують виробничу

  собівартість;

 • -  відображення операцій за запізнілими первинними документами;

 • -  тощо.

  Рекомендації Мінфіну.

 

Мова вебінару: українська

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)