Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

 

  1. Правила проведення інвентаризації. Обов’язкова інвентаризація. Строк проведення. Склад комісії. Якщо на підприємстві лише один директор чи проводити інвентаризацію та як сформувати комісію? Оформлення наказів. Етапи інвентаризації.

  2. Матеріальна відповідальність працівників. Чи треба залучати незалежного експерта з оцінки для визначення суми завданого збитку?

  3. Інвентаризація основних засобів. Оформлення. Облік нестач. Як оприбуткувати не обліковані основні засоби? Чи списувати повністю замортизовані основні засоби? Як відобразити ліквідацію ОЗ за результатами інвентаризації. Які документи слід оформити аби не нараховувати ПДВ при ліквідації ОЗ? Інвентаризація орендованих та переданих в оренду об’єктів.

  4. Інвентаризація запасів. Облік лишків та нестач. ПДВ наслідки списання нестач в межах норм та понад норми. Інвентаризація активів на відповідальному зберіганні.

  5. Інвентаризація коштів в касі та на рахунках у банках. Оформлення. Облік.

  6. Інвентаризація розрахунків із дебіторами та кредиторами. Інвентаризація розрахунків з бюджетом. Як розрахувати строк позовної давності? Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованостіоблік, податок на прибуток – різниці, ПДВ-наслідки. Як уникнути доходу за безнадійною кредиторською заборгованістю?

  7. Інвентаризація витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень. Як інвентаризувати резерв відпусток?

  8. Інвентаризаційні описи та протоколи інвентаризаційної комісії: правила складання.

  9. Інвентаризація за ініціативою податківців: коли та як проводиться. Чи можна проводити без присутності контролерів – що каже суд?

  10. Відповідальність за непроведення інвентаризації.

page1image1878463296

Мова вебінару: українськаpage1image1878465760

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)