Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

 

Блок 1. Напрями, види та типові варіанти оптимізації податків.

 •   Використання схем оптимізації податків: переваги та ризики, типові помилки впровадження оптимізаційних схем.

 •   Внутрішні і міжнародні оптимізаційні схеми.

 •   Заходи боротьби з застосуванням міжнародних схем розмивання податкової бази: BEPS, MLI,

  тест основної мети.

 •   Оцінка ризиків при використання оптимізаційних схем.

 •   Приклади типових оптимізаційних схем .

   

 • Блок 2. Податкове планування: сутність та застосування в господарській практиці.

 •   Організація процесу податкового планування на підприємстві.

 •   Процедури податкового планування, бюджетування податків та організація контролю за

  виконання планових показників.

 •   Оцінка рівня податкового навантаження.

 •   Підходи до відпрацювання податковими органами ризиків ухилення від сплати податків.

 •   Штрафні санкції за порушення податкового законодавства, передбачені Податковим

  кодексом.

   

 • Блок 3. Аналіз очікуваних змін в законодавстві, що матимуть в плив на процес податкового планування і оптимізації.

 •   Аналіз актуальних законопроектів, що стосуються змін в податковому законодавстві.

 •   Очікування щодо змін розмірів соціальних показників в 2020 році та оцінка впливу їх зміни на

  розміри сплачуваних податків та податкового навантаження.

 •   Поглиблення законодавчих заходів щодо боротьби з застосуванням міжнародних схем

  розмивання податкової бази: які нововведення плануються в наступному році.

 •   Аналіз актуальних податкових консультацій та роз’яснень в частині трактування

  контролюючими органами наслідків здійснення платниками операцій, що оцінюються як ризикові з позиції ухилення від сплати податків.

 

Мова вебінару: українська

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)