Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

 

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ФИНПОМОЩЬ и другие инструменты займа: налогово-бухгалтерские аспекты.

Финансовый лизинг, вексели, облигации, ссуда, уступка права требования и т.д.

 

23 мая 2019

14:00-17:00

Стоимость - 499 грн (до 16.05.19)

После 16.05.19 - 549 грн

 

 

Позики як економічне явище:

Суть позики, «ролі» її учасників та загальні облікові наслідкидля кожного з них. 

Інструменти позики, їх різновиди (кредити, позики, облігації, векселі, позичка тощо) та деякі особливості.


 

Кредити, позики та поворотна фінансова допомога (юридичні та облікові аспекти):

Кредити, позики та поворотна фінансова допомога (правові відмінності, суттєві умови договору та податкові наслідки).

Кредиторська заборгованість та поворотна фінансова допомога (критерії перекласифікації та податкові наслідки).

Фінансовий кредит від нерезидента (нові правила валютного законодавства).

Курсові різниці та «різниця в курсах» валютного фінансового кредиту. 

Фінансовий кредит, як фінансове зобов’язання. Оцінка по амортизованій або справедливій вартості (умови та приклади розрахунку). Ефективна ставка відсотків – практика визначення та застосування. 

Проценти на користь нерезидента (в зоні уваги – податок на доходи нерезидентів).


 

Вексель та облігації: 

Вексель (від простого до складного). Схеми застосування.

Бухгалтерський облік векселів та податкові наслідки операцій з векселями.

Облігації (види та облікові класифікації). Дисконт та проценти – правила відображення в бухгалтерському обліку (ПБО та МСФЗ в порівнянні).

Вексель та облігація: ПДВ-наслідки в товарообмінних операціях.

Торгівля цінними паперами (податкові особливості).


 

Фінансовий лізинг та оренда:

Фінансовий лізинг та оренда (облікові наслідки в порівнянні).

МСФЗ та ПБО правила (відмінності).

Приклади розрахунку.


 

Позичка (особливий різновид найму):

Позичка автотранспортного засобу.Переваги та недоліки у порівнянні з договором оренди транспортного засобу.

ПДФО, ЄСВ та інші податкові нюанси позички та оренди.

Документальне оформлення експлуатаційних витрат.


 

Відступлення права вимоги та факторингові операції:

Відступлення права вимоги та факторингові операції (ключові відмінності).

Критерії визнання фінансової послуги.

Бухгалтерський облік та податкові події зазначених операцій.

ПДВ-наслідки відступлення права вимоги. Проблеми складання податкової накладної.