Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Витрати підприємства: розбираємо ситуації «маніпулювання» (завищення/заниження) у їх відображенніЯк попередити помилки у відображенні витрат?

 

 1. Визначення витрат підприємства. Що не потрапляє до витрат? Які норми щодо витрат та їх відображення прописують у наказі про облікову політику?

 2. Собівартість: виробнича та реалізаційна. Чи можна обирати статті калькулювання собівартості? Чи треба формувати собівартість послуг, як? Які податки потрапляють до собівартості?

 3. Адміністративні витрати: складові. Як визначення осіб, що належать до адмінперсоналу впливає на відображення адміністративних витрат? Коли витрати на сплату податків потрапляють до адмінвитрат, а коли у собівартість?

 4. Збутові витрати. Витрати на рекламу, маркетинг, просування. Безкоштовна роздача товарів.

 5. Інші операційні та інші витратиЯк розмежувати операційні і неопераційні витрати?

  Витрати на штрафи, пені. Списання активів, заборгованості. «Соціальні» витрати. Як відображати технічні податкові зобов’язання з ПДВ? Курсові різниці за запозиченнями у нерезидентів-засновників – витрати/доходи чи додатковий капітал? Роз’яснення контролерів.

 6. Фінансові витрати. Нарахування процентів: правила обліку. Якщо сплачують проценти раз на рік – коли відобразити нарахування: разово чи щомісячно? Які фінвитрати капіталізуються?

 7. Витрати пов’язані з декількома напрямками – у виробництві, адмінта збутових цілях: як розмежувати. Варіанти вирішення практичних ситуацій.

 8. Дата відображення витрат. Витрати за запізнілими первинними документами: коли відображати – за датою оформлення документа чи за датою отримання? Рекомендації Мінфіну.

 9. Витрати майбутніх періодів. Оплата періодики, витрати на страхування, передоплата оренди, річна абонплата за супровід, консалтинг тощо. Яким документом оформляти розподіл між звітними періодами? Що загрожує за одномоментне відображення?

 10. Резерв відпусток: типові помилки.

 11. Витрати на створення забезпечень. Як вони впливають на базу оподаткування податком на прибуток.

 12. За якими статтями можна «знайти» витрати, коли їх не вистачає?

 13. Як «приховати» витрати аби не було збитку – розгляд варіантів з практики. Наскільки це «законно».

 14. Виправлення бухгалтерських помилок, пов’язаних з некоректним відображенням витрат. Правила оформлення бухдовідки.

 15. Витрати і податок на прибуток. «Проблемні» витратні різниці:

негоспдіяльні витрати;

безкоштовне надання товарів, робіт, послуг;

штрафи, пені, неустойки;

безнадійна дебіторська заборгованість;

амортизація МНМА;

придбання у неприбуткових установ та організацій;

придбання у «офшорних» нерезидентів;

витрати за роялті.

 

Мова вебінару: українська

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)