Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлення П(С)БО.

Практична реалізація норм наказу МФУ від 16.09.2019р. No 379.

Яку заборгованість і як дисконтуємо – на прикладах.

 

 1. Оновлення П(С)БО з 29.10.2019 року. Зміни в облікових оцінках щодо заборгованості.

 2. Яка заборгованість відтепер підлягає дисконтуванню?

 3. Чи розповсюджується норма наказу No 379 на малі підприємства, що застосовують П(С)БО25?

 4. Контролюємо дебіторську та кредиторську заборгованість. Поворотна безвідсоткова

  фінансова допомога в полі особливої уваги.

 5. Термін розрахунків за договором має ключове значення. Планування термінів погашення.

  Прострочена короткострокова заборгованість – чи потрібно дисконтувати?

 6. З якого періоду слід проводити дисконтування?

 7. Механізм розрахунку на прикладі.

 8. Відображення в обліку результатів дисконтування.

 9. Вплив на податок на прибуток.

 

Мова вебінаруукраїнська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)