Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

ПОВНА ПРОГРАМА

page1image4167424272

Частина 1 – 21.06.2019

Класифікація, придбання, безоплатне отримання, амортизація

1. Класифікація основних засобів за групами. Відмінності бухгалтерської і податкової класифікації. Що таке об’єкт основних засобів. Приклади класифікації в роз’ясненнях контролерів (комп’ютери, міні АТС, асфальтне покриття тощо).

2. Вартісний критерій для МНМА – як його встановити у бухобліку. Критерій МНМА в податковому обліку. Наслідки різного критерію МНМА в бухта податковому обліку.

3. Придбання основних засобів та МНМА. Формування первісної вартості. Особливості визначення вартості при купівлі за інвалюту. Декілька об’єктів за спільною вартістю: як розділити? Відображення ПДВ за негоспдіяльними об’єктами.

4. Безоплатне отримання основних засобів, МНМА. Бухгалтерський облік. За якою вартістю оприбутковувати? Податкові наслідки. Чи можна їх амортизувати в податковому обліку?

5. Строк корисного використання. Хто його встановлює? Чи обов’язково закріплювати його окремим наказом?

6. Ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати? Що буде, якщо ліквідаційна вартість рівна 0 грн? Ризики + судова практика.

7. Амортизація. Зміна методу амортизації.Амортизаційна різниця у податку на прибуток: хто застосовує. Правила податкової амортизації.Відсутність різниць за МНМА в податковому обліку + роз’яснення податківців, судова практика. Чи потрібно окремим наказом встановлювати строк корисного використання об’єкта основних засобів?Різниці за негоспдіяльними основними засобами.

 

Частина 2 – 25.06.2019

Ремонти/поліпшення, продаж, ліквідація, оренда

page1image4167432496page1image4167444048page1image4167444928

1. Ремонт і поліпшення основних засобів та МНМАбухгалтерський та податковий облік. Як розмежувати технічне обслуговування, ремонт (поточний, капітальний) і поліпшення основних засобів? Чим відрізняється їх облік? Чи можна амортизувати основні засоби під час ремонту/поліпшення?

page1image4166127952

2. Продаж основних засобів і МНМА. Бухгалтерський облік. Наслідки продажу основних засобів в податку на прибуток: використання різниць. ПДВ при продажу, мінімальна база оподаткування ПДВ. Чи можна продати основний засіб за символічною ціною?

3. Безоплатна передача основних засобів: бухоблік, податок на прибуток різниці, ПДВ.

4. Ліквідація основних засобів. Оформлення ліквідації. Часткова ліквідація. Чи можна списувати з балансу повністю замортизований об’єкт? Наслідки ліквідації об’єкта в податку на прибуток. Чи нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при ліквідації необоротних активів + Узагальнююча консультація?

5. Оренда основних засобів та МНМА. Облік оперативної оренди. Бухгалтерський та податковий облік ремонту орендованих об’єктів.

 

page1image4167531088