Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Як податкові ризики списання повністю замортизованих ОЗ, якщо їх продовжуєте використовувати? Як обґрунтувати нульову ліквідаційну вартість. Чи можна амортизувати ОЗ під час ремонту, поліпшення – судова практика. Амортизаційна різниця – основні помилки платників податку на прибуток. Які документи оформити, щоб не нараховувати ПДВ при ліквідації ОЗ? + Зміни проекту No 1210.

 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

 

Карантинні наслідки для основних засобів

1. Чи треба виводити з експлуатації основні засоби, які тимчасово не використовуються? 

2. Чи можна амортизувати основні засоби під час простою, тимчасового невикористання? 

3. Які підстави для перегляду орендної плати за основні засоби?
4. Чи можна купувати/продавати основні засоби під час карантину?
5. Витрати на дезінфекцію приміщень, авто – як обліковувати?
6. Безоплатне користування основними засобами – які податкові наслідки?

 

Зміни у Методрекомендації з обліку основних засобів (наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. No 6)

1. Косметичні чи практичні зміни, внесені в Методрекомендації No561? 

2. Які правила прописали щодо ліквідаційної вартості?

 

Актуальні питання

1. Класифікація основних засобів за групами. Приклади класифікації в роз’ясненнях контролерів (комп’ютери, міні АТС, асфальтне покриття тощо). Що буде за облік ОЗ не у ній групі, що потрібно? 

2. Формування первісної вартості. Типові помилки.
3. Безоплатне отримання основних засобів, МНМА. Бухгалтерський облік. За якою вартістю оприбутковувати? Податкові наслідки. Чи можна їх амортизувати в податковому обліку?
4. Строк корисного використання. Хто його встановлює? Чи обов’язково закріплювати його окремим наказом? Як подовжити?
5. Ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати? Що буде, якщо ліквідаційна вартість рівна 0 грн? Ризики + судова практика.
6. Амортизація. Зміна методу амортизації. Амортизаційна різниця у податку на прибуток: хто застосовує. Правила податкової амортизації. Відсутність різниць за МНМА: судова практика. Чи потрібно окремим наказом встановлювати строк корисного використання об’єкта основних засобів? Різниці за негоспдіяльними основними засобами.

 

 

7. Ремонт і поліпшення основних засобів та МНМА. Як розмежувати технічне обслуговування, ремонт (поточний, капітальний) і поліпшення основних засобів? Чим відрізняється їх облік? Чи можна амортизувати основні засоби під час ремонту/поліпшення? Судова практика.

8. Продаж основних засобів і МНМА. Бухгалтерський облік. Наслідки продажу основних засобів в податку на прибуток: використання різниць. ПДВ при продажу, мінімальна база оподаткування ПДВ. Чи можна продати основний засіб за символічною ціною?
9. Безоплатна передача основних засобів: бухоблік, податок на прибуток різниці, ПДВ.
10. Ліквідація основних засобів. Оформлення ліквідації. Наслідки. Чи нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при ліквідації необоротних активів + Узагальнююча консультація? Продаж металобрухту отриманого від ліквідації – особливості продажу та пільги з ПДВ.
11. Оренда основних засобів та МНМА. Облік оперативної оренди. Бухгалтерський та податковий облік ремонту орендованих об’єктів.

 

Мова вебінару: українська
Тривалість: 11:00 – 16:00 (4 години з перервами + блок відповідей на запитання)

 

РЕГЛАМЕНТ:

page2image2471127424page2image2471127712