Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

 1. Особливості складання річної декларації 2019 з різницями та без. Коли різниць за 2019 рік не уникнути? Чи можна відмовитися від застосування «коригуючих» різниць? Обов’язкові реквізити декларації.

 2. Фінансова звітність – обов’язковий додаток до декларації. Як обрати правильний пакет фінансової звітності з огляду на зміни – 2019, наслідки невірного вибору пакету форм фінансової звітності.

 3. Ув’язка основних показників фінансової звітності та декларації. Які показники в зоні «особливої» уваги контролерів (ризикоорієнтована модель аудиту)?

 4. Бухгалтерський облік – першооснова податку на прибуток. П(С)БО/МСФЗ – вплив на обчислення об’єкта оподаткування. Актуальні роз’яснення Мінфіну 2019 щодо впливу МСФЗ на податок на прибуток і коригуючі різниці. Зміни в НСБО – 2019, що впливають на розрахунок об’єкта оподаткування – дисконтування!

 5. Як не показати збитки можливі варіанти. Оптимізація має бути розумною. Бажаєте перенести збитки попередніх періодів в додатку РІ – до чого готуватися заздалегідь?

 6. Коригуючі різниці, що збільшують/зменшують бухфінрезультат:

  6.1. Додаток РІ:

  основні засоби без МНМА; «проблемна» амортизація – нульова вартість, ліквідаційна вартість, ремонти та поліпшення об’єктів;
  резерви та забезпечення; безнадійна заборгованість – податкові нюанси застосування п.14.1.11 ст.14 ПКУ та наслідки списання без мір по стягненню;

  операції з нерезидентами: в якому «переліку» Ваш контрагент? Які операції обмежуються? Як фіскали контролюють 30%-ве коригування?
  самосійне річне коригування по ТЦО;
  податкові наслідки операцій з «неприбутковими» контрагентами;

  проблемні безоплатності; прощення дебіторсько заборгованості; штрафи;
  поворотна фінансова допомога з 29.11.2019р. з дисконтуванням! оптимізація ПФД; з єдиного на загальну чи навпаки: податкові застереження в різницях;
  уникаємо подвійного оподаткування; коли застосовується «зворотне» коригування?

6.2. Додаток ПН:

виплати нерезидентам з оподаткуванням та без; застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування;
підтвердження сплати податку за кордоном та бенефіціарності;

6.3. Додаток АВ:

-дивіденди фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам;
особливості застосування «формули» при обчисленні авансу при виплаті дивідендів на користь юридичних осіб, відображення в АМ та перенесення в додаток ЗП;

6.4. Додаток ЗП:

-основні правила зменшення: врахування «закордонного» податку, акцизу та авансу по дивідендах.

6.5. Додаток ВП

знайшли помилки в раніше поданій декларації –вибір оптимального варіанту виправлення у залежності від суті помилки;
виправлення помилки через поточну декларацією із заповненням додатку ВП, числові приклади, випадки коли саме цей спосіб виправлення є оптимальним.

7. Перенесення показників додатків до декларації.

 

Мова вебінару: українська

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)