Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Перед початком формуванням сертифікатів необхідно завчасно визначитися, які сертифікати закінчуються та на який період потрібно робити заявки. Перевірити це можливо на сайті https://www.uakey.com.ua, ввівши код ЕДРПОУ.


ДІЯ-1:  Підготувати комплект документів:

УВАГА!!!!

Пунктом 2 статті 22 Закону України No2155 встановлено, що ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, відбувається за умови його особистої присутності з паспортом громадянина України, або іншим документом, що посвідчує особу.

Довіреності, розміщені на сайті, можна використовувати для отримання свого власного кваліфікованого сертифіката співробітника юридичної або фізичної особи- підприємця. Довіреність буде свідчити про право представляти інтереси юр.лиц або ФОП, відповідно до пункту 6 статті 22 ЗУ No2155.

Тобто за довіреністю представник не може отримати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на інших співробітників, а може тільки представляти інтереси заявника для отримання власного сертифіката. Наприклад, бухгалтеру необхідно отримати на себе сертифікат, в цьому випадку без директора з довіреністю вона може це зробити.

-Всі копії документів завіряються: позначкою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ»,посада, П.І.Б. та підпис підписувача (За умовами договору використання факсимільного підпису не допускається), ОБОВ'ЯЗКОВО гербовою печаткою установи (якщо у установи є печатка).

-Підпис повинен збігатися з підписом у паспорті. Якщо підпис директора відрізняється від підпису у паспорті, підтвердити його можливо лише, повною копією статуту (статут має буду нотаріально завірен), в якому відображається теперішній підпис або нотаріальна довіреність з теперішнім зразком підпису, засвідчений нотаріусом.

-До розгляду приймаються якісні копії з чітким текстом та для паспорту фото в 25 або 45 років+ наступна сторінка після другої фотокартки.

-При перевидачі будь-якого сертифікату в комплект документів, документи на керівника (паспорт та наказ) мають бути присутні обов'язково.

 

1. Печатку підприємства та оригінал положення про філію/представництво. Мати статут головного підприємства.

2. Квитанція про сплату або платіжне доручення (Засвідчувати банком або підписом и керівника та печаткою підприємства не обов'язково).

- Якщо в платіжному дорученні призначення платежу відрізняється від рахунку-фактури, тоді треба мати листа на коригування ( Лист коригування сплати ).

3. Копія Довідки зі статистики, обов'язково мати оригінал. Також необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію головного підприємства або Виписку з єдиного державного реєстру головного підприємства, чи Витяг з єдиного державного реєстру головного підприємства.

4. Заявки на формування посиленого сертифікату підписувача КЕП (ключ печатки, підпис директора та підпис бухгалтера) (див. Дія-2).

5. ЯКІСНІ копії паспортів (зроблені з оригіналу, 1-6 сторінки, або зг.н. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус р.3 ст.13 п.1 підпункт 1: паспорт громадянина України (нового та старого зразку), паспорт громадянина України для виїзду за кордон (старого та нового зразку), тимчасове посвідчення громадянина України (видається строком до 2 років), посвідка біженця, посвідка на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання) та ІПН підписувачів.

-Копії кожного розвороту паспорту та ІПН — завіряються підписом власника.

-При досягненні 25 або 45 років сторінка з новою фотокарткою та наступна сторінка за нею обов'язково!!!

-Інформацію в паспорті (або іншому документі, що посвідчують особу) та ІПН НЕ НАВОДИТИ!!!

-Якщо в комплект вкладаєте ID-паспорт, то ІПН потрібно брати як окремий документ, навіть якщо ІПН внесен в ID-паспорт.

6. Копії наказів підписувачів про призначення на посаду від головного підприємства. Для керівника філії/представництва додатково копію протоколу зборів учасників головного підприємства або довіреність від головного підприємства, для "СПІВРОБІТНИКІВ" додатково наказ про делегування прав підпису податкових накладних та реєстрації у ЄДР від головного підприємства.

- У випадках зміни прізвища, до комплекту документів необхідно додавати наказ та копію документу, який це підтверджує, а саме "свідоцтво про одруження/розлучення" або рішення суду.

- У випадках коли в шапці приказу про призначення посади назва організаціі не співпадає з назвою організації, то потрібно авбо виправити назву в приказі, або, якщо це скорочена назва не по стандартам скорочень, потрібно покласти до комплекту статут.

7. Представнику мати при собі документ ідентифікації особи:

зг.н. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус р.3 ст.13 п.1 підпункт 1: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну

8. Картка приєднання до договору ЦСК "УКРАЇНА" див. Дія-2 п.2. (завантажити тут ).


ДІЯ-2:  В системі М.Е.Dоc створити заявку на формування посиленого сертифікату підписувача КЕП:

Перед початком формування сертифікатів, наполегливо, пропонуємо Вам ознайомитися з прикладами заповнення заявок: ключ печатки  та підпис директора. Заявка на підпис бухгалтера, за наявністю.

 

    

 

1. Для генерації - з головного меню програми М.Е.Dоc, проходимо наступним
шляхом: "
Адміністрування" - "Сертифікати" - "Заявки на сертифікат", та виконати наступні дії: Відкрити меню "Файл" та вибрати там пункт "Сформувати заявки", або як на малюнку 1 нажати виділену кнопку "Сформувати заявки".

2. У вікні "Формування заявок на сертифікат" заповнити усі поля актуальними даними. Та натисність далі.

Відмітити ті заявки, які вам потрібно ( у тому числі сертифікат шифрування печаткипідприємства ) та натиснути "Далі".

З 1 лютого 2019 року введено в експлуатацію Кабінет респондента Державної Служби Статистики України. Для входу потрібен універсальний ключ (підписання + шифрування), у зв'язку з цим при формуванні заявок на сертифікати потрібно проставити шифрування для підпису

УВАГА!

Якщо отримувач (директор, бухгалтер, співробітник) має айді-паспорт, то потрібно в полі ЄДДР внести дані з нього, виділені на прикладі нижче червоним.

 

3. Потім у відкритому вікні потрібно ввести пароль та вказати папку, куди будуть збережені файли секретних ключів та заявок (УВАЖНО ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ПАРОЛЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПАПКИ З СЕКРЕТНИМИ КЛЮЧАМИ)


4. Після процедури генерації відкриється вікно “картка приєднання”, її потрібно роздрукувати в одному екземплярі і закрити. Її потрібно підрисати та скріпити печаткою підприємста (якщо підприємство працює з печаткою).

5. У вкладці сертифікати з'являться заявки. В них потрібно зайти і роздрукувати в одному екземплярі кожну. Потім роздруковані заявки потрібно підписати. Заявки «Директора», «Ключ печатки» підписує КЕРІВНИК, а заявку разом з актом Бухгалтера — підписує БУХГАЛТЕР!

УВАГА !!!

-В заявці на "підпис печатки" у полі "Ім'я підписувача" (поле 1.1) повне (або офіційне скорочене) найменування юридичної особи за установчими документами (статутом) або відомостями про державну реєстрацію (довідкою з ЄДРПОУ), а у полі "Назва організації" (поле 1.5) повне (або офіційне скорочене) найменування юридичної особи за установчими документами (статутом) або відомостями про державну реєстрацію (довідкою з ЄДРПОУ).

-В заявці на "підпис директора" та "підпис бухгалтера" у полі "ім'я підписувача" (поле 1.1) та в полі "П.І.Б. підписувача" (поле 1.3) повинні бути вказані прізвище, ім'я, по батькові ПОВНІСТЮ. Поле "Назва організації" (поле 1.5) повне (або офіційне скорочене) найменування юридичної особи за установчими документами (статутом) або відомостями про державну реєстрацію (довідкою з ЄДРПОУ).

-В усіх заявках не забудьте перевірити назву населеного пункта. Назва населеного пункту повинна співпадати з назвою у Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру, чи Витяг з єдиного державного реєстру, який буде подаватися з іншими документами з переліку документів на отримання сертифікатів.

Дату акту про визнання сертифікату ставити не потрібно.

Для отримання сертифікатів КЕП потрібно: скопіювати файли з розширенням *.pck на флешку чи диск з папки, яку Ви вказували для збереження секретних ключів (див. ДІЯ-2, п.3.), взяти роздруковані «заявки на формування посиленого сертифікату...», «Картку приєднання»  та принести разом з комплектом документів. (перелік див. у “ДІЯ-1”).


 
Якщо Заявник звертається за отриманням сертифікатів КЕП з неповним комплектом документів, зазначених вище, чи підготовлених неналежним чином — Адміністратор реєстрації немає права видавати сертифікати КЕП.
 

Завантажити інструкцію