Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.00.007

 

Завантажити оновлення 11.00.007

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.007

 

До уваги користувачів!

  1. Оновлено програму експорту даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форму Додаток 5 Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (J0215120, F0215120) у зв’язку з доданим новим полем для внесення до порядкового номеру ПН/РК номеру філії у графі 4 Таблиці 1.1 форми Додатка 5.

  2. Для більш коректної та зручної вигрузки незареєстрованих ПН в Таблицю 1.1 Додаткудля імпортованого у форматі xml реєстру виданих та отриманих податкових накладних реалізовано можливість встановлювати Ознаку реєстрації в ЄРПН у розділіВидані Реєстру виданих та отриманих податкових накладних:

  •  у таблиці реєстру розділу Видані додано колонку Ознака реєстрації в ЄРПН (з можливістю встановлення/видалення ознаки вручну);
  •  у розділі Видані реалізовано можливість групового встановлення Ознаки реєстрації в ЄРПН за допомогою команди меню Правка Групова заміна значень ПН / РК.

 

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:
Увага! Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм.

У Таблиці 1.1 в графі 4 додано додаткове поле для внесення до порядкового номеру ПН/РК номеру філії; в таблицях у колонках «індивідуальний податковий номер» додано можливість внести значення довжиною від 9 до 12 цифр:

J0200520 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

F0200420 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти: початок дії з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

KKD10019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Зміни

MK881004 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

K2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

 

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

1. У властивостях бланків встановлено позначку Приймається по E-Mail:

page3image3891137712

KMD11019 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

 
 
 
 

 

KMD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD24S19 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMD24Z19 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

KMD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26019 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD28019 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

 

2. Реалізовано можливість створення декількох форм у пакеті KMDABK01

KMFINB02 Форма No1-дс Баланс

KMFINR02 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

KMPFOZ01 Інформація про наявність і рух основних засобів

3. Інформаційне повідомлення замінено на повідомлення про помилку при перевірці значення рядка 4300 граф 11, 6, 8 у формі:

KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал