Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлення програми M.E.Doc Версія 11.00.004

 

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 11.00.004

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.004

 

ФОРМИ

 

Державна казначейська служба

Новий звіт початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

page1image2321947856

F2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV38 Ф No2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KDB38 Зведена форма No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09019 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD10019 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD11019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD16019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD17019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD18019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD20019 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD21019 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22S19 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FKD22Z19 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23019 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24S31 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKD24Z31 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKD24S32 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD24Z32 Додаток 25 (заг .ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25S19 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно- територіальними одиницями

FKD25Z19 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD26019 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації (для внутрішнього використання)

FKD27019  Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі (для внутрішнього використання)

FKD28019 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (для внутрішнього використання)

FTER2208  Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (для внутрішнього використання)

FTER2308 Довідка про надходження і використання інших надходжень (для внутрішнього використання)

FTER2408 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (для внутрішнього використання)

FTER2508 Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) (для внутрішнього використання)

FTER2608  Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (для внутрішнього використання)

FTER2708 Довідка про заборгованість за окремими (для внутрішнього використання)

FTER2808  Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (для внутрішнього використання)

FTER2908  Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі 

FTES2808 Для одержувачів бюджетних коштів.  Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FTES2908 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV4_3D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FV71DZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR2D019 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR41D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR42D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR43D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DS19 Зведена Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR7DZ19 Зведена Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV2D019 Зведена Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV4_329 Зведена Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71S19 Зведена Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZV71Z19 Зведена Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4119 Зведена Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVR4219 Зведена Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR4319 Зведена Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7S19 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVR7Z19 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F2KM38 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_1KM38 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_2KM38 Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_3KM38 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F43KM138 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S38 Зведена форма No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1Z38 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMB38 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS38 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

F7KMZ38 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM20019 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24S31 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKM24Z31 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKM24S32 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FKM24Z32 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FTES29M8 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV4_3M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FV71MZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR2M019 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR41M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR42M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR43M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MS19 Зведена. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7MZ19 Зведена. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM4_319 Зведена. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71S19 Зведена. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZM71Z19 Зведена. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR4319 Зведена. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7S19 Зведена. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZMR7Z19 Зведена. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZV2M019 Зведена. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4119 Форма No1-дс Баланс

FZVM4219 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0004 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FINR0004 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

Зміни: FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FRES3244 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG21 Інформація про фінансовий стан установи

FZKSPZ21

FZFIN41

page8image2320431792

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові звіти P2KD38 початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:

P4_1KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_2KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_3KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P43KD138 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD38 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

PKD09019 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

PKD10019 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

page9image2323124160

PKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

P7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

PKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PINR0004 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

PINB0004 Форма No1-дс Баланс

 

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

page11image2341601104

F2KDMN38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN198 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

 

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим

KKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

 

НААН

головним розпорядникам бюджетних коштів

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

page13image2341758016

U2UKD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD38 (УААН) Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL38 (УААН) Ф No4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD38 (УААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL38 (УААН) Ф No4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD38 (УААН) Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD38 (УААН) Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS38 (УААН) Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ38 (УААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR021 Ф.No4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

 

Зміни:

1. N2000213

Додаток Б форма 4 - наука

page14image2341151168

U3_105 (УААН) Ф No3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

 

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти  початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:

FS2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонівpage14image2341898336

FS7D1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK02 Довідка про курсову різницю

FSFINB04 Форма No1-дс Баланс

FSFINR04 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FSFVK002 Фактичні видатки

FSKD1019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1619 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1719 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1819 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2119 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2319 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2719 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSUFK005 Управлінська форма 3