Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Вийшло оновлення 10.01.225

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 10.01.225

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.225

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Змінено електронний формат pdf для форм:

page1image1374391472

J1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201 РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201 РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

 

Державна казначейська служба

Зміни:

FINR0003 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

page1image1371938336

Зміни:

 1. Відкориговано контроль по рядку 1170 та контроль по рядках (1030+1060+1080) форми:

  S3000308 Показники виконання фінансового плану
  відповідно із рядком 2290 та рядком 2180 форми:

  SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 2. Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200, відкориговано заокруглення для рядків 6002, 6003, 6010, 6011, 6020, 6030, 6040, 6050 графи 4:

  S3000308 Показники виконання фінансового плану

 3. Доопрацьовано розрахунок коефіцієнта покриття у формі:

  SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

 4. Відкориговано перенесення даних із 1-го кварталу 2016 року у 1-й квартал 2017 року при виконанні додаткової програми обробки у формі:

  S3000308 Показники виконання фінансового плану

 5. Відкориговано імпорт з Excel за допомогою додаткової програми обробки у формах:S3000308 Показники виконання фінансового плану
  SS100113 Ф1. Баланс

 6. Повідомлення про помилку (тимчасово, протягом 2018 року) замінено інформаційним повідомленням при контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 5 та графи 3 у формі:

  S3000308 Показники виконання фінансового плану
  та контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 3 та

  графи 4 у формі:
  S3000108 Фінансовий план підприємства

 7. Додано можливість завантаження файлів Супровідного листа та Пояснювальної записки у підписаному документі за допомогою додаткової програми обробки у

page2image1374499136

формах:
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ
PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

Додано можливість відправки на е-mail для форм:

page3image1375210336

NOIKOB01 Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01 Кормові культури

NOIMT201 МТР 2

NOIMTP01 МТР

NOIPOS01 Всього посів

NOIPOZ01 Посів озимих

NOIPYZ01 Посів ярих зернових

NOIROZ01 Реалізація озимі

NOISAN01  Сортовий аналіз

NOISOZ01 Стан озимих 

NOITEH01 Технічні

NOIYRI01 Реалізація ярі

 

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:
MK100212 
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

page4image1372064656

Зміни:

UOP04003 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP00307 Показники виконання фінансового плану

UOP03002 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP50015 Рух основних засобів

UOP50005 Ф5. Примітки до річної звітності

UOP11108 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

UOP06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

page4image1375315360

 

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:
1. Відкориговано дату створення та додано інформаційне повідомлення при створенні звіту

в 4-му кварталі «Звіт в 4-му кварталі не подається» у формі:KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

page4image1373128304
 1. Відкориговано заокруглення у графі 4 та графі 6 формиKM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

  при перевірці із формою
  KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 2. Графу 4 виключено із загальної суми графи 11 у формі:KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Довідники
 

Адресна книга - Для подачі звітності

У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності НААН(Національна академія аграрних наук) - naan_zvit@ukr.net. Адреса призначена для відправки звітів виключно по електронній пошті.