Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Рентна плата за користування надрами у 2018 році

Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-УШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено низку змін до Податкового кодексу України  щодо рентної плати.

Як відомо, рентна плата є загальнодержавним податком, порядок справляння якого регулюється розділом IX «Рентна плата» Податкового кодексу України.

Рентна плата складається з:

Значних коригувань у 2018 році зазнав, зокрема, порядок справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

Роз’яснення ДФС щодо визначення звітного періоду, у якому можуть застосовуватись такі пільгові ставки, наведені у листі ДФСУ 18.01.2018 №1464/7/99-99-12-03-04-17 "Про особливості справляння рентної плати у 2018 році".

3 метою формування джерел фінансування територіальних громад , подібно до Існуючого розподілу коштів Рентної плати, що надходить від інших ніж вуглеводнева сировина видів корисних копалин, з 2018 року запроваджується розподіл рентної плати, що надходить від вуглеводневої сировини у співвідношенні 5 до 95 відсотків загального фонду місцевого та державного бюджетів відповідно (п. 4¹ - 4² ст. 64 та п. 5¹ ст. 29 Бюджетного кодексу України).

У згаданому вище листі ДФСУ 18.01.2018 №1464/7/99-99-12-03-04-17 зазначається про необхідність деталізації додатків розрахунку Рентної плати із складанням в межах розрахунків за спеціальними дозволами окремих додатків із зазначенням кодів адміністративно-територіального устрою за місцезнаходженням відповідних об'єктів пов'язаних із видобуванням вуглеводневої сировини у зв’язку із передбаченим Бюджетним кодексом додатковим розподілом коштів доходів місцевого бюджету між бюджетами територіальних громад, а також сільських, селищних та міських рад (п. 4¹ ст. 66 та п. 3¹ ст. 69 Бюджетного кодексу України).

Приклад заповнення податкових розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини у зв'язку із запровадженням розподілу надходжень цієї плати між державним та місцевими бюджетами наведено у статті «Видобуток вуглеводнів: розподіл доходів», що опублікована у журналі «Вісник» від 22 вересня 2017 року № 35 (939):

«Умовний приклад

Підприємство здійснює господарську діяльність із видобування природного газу на підставі спеціального дозволу на користування ділянкою надр, площа якої знаходиться у межах адміністративно-територіальних одиниць селищ Слобідка (код за КОАТУУ 6323586208), Ковальчуківка (код за КОАТУУ 6323582203), Кітченківка (код за КОАТУУ 6323582201) та Костянтинівка (код за КОАТУУ 6323555400) Краснокутського району Харківської області.

Проектом розробки родовища, затвердженого у визначеному чинним законодавством порядку, на наданій у користування ділянці надр встановлено 14 газовидобувних свердловин, щомісячний загальний обсяг видобування природного газу з яких за раціональних умовах експлуатації газоносного родовища становитиме 567 тис. м3.

Визначення обсягу видобутого природного газу у межах адміністративно-територіальних одиниць наданої у користування ділянки надр:

 

№ 
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Кількість 
свердловин

Частка обсягу 
видобування, %

Обсяг видобування, 
тис. м3

1

Слобідка

4

35

198,45

2

Ковальчуківка

2

17

96,39

3

Кітченківка

3

27

153, 09

4

Костянтинівка

5

21

119,07

 

Підприємство при декларуванні податкових зобов’язань з рентної плати за квітень 2018 р. має скласти декларацію та чотири додатки до неї для кожної адміністративно-територіальної одиниці у межах площини ділянки надр, з якої здійснено видобування природного газу.

Порядок складання декларації (зразок 1):

у рядку 2 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація, — 6323500000.

у рядках 4 та 4.1 декларується сума рентної плати, яка підлягає сплаті за видобуті обсяги природного газу у квітні 2018 р., у розмірі: 279 062,37 (с. Слобідка) + 135 544,58 (с. Ковальчуківка) + 215 276,69 (с. Кітченківка) + 167 437,42 (с. Костянтинівка) = 797 321,07 грн.

Порядок складання Розрахунків (додатків 21 до декларації) (зразки 2 — 5):

у рядку 3 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, до якого подається декларація, ідентичний коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеного у рядку 2 декларації, — 6323500000;

у рядку 5.1 — код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за КОАТУУ;

у рядку 8 — інформація щодо виду корисної копалини;

у рядку 9 — обсяг видобутого природного газу із свердловин, що знаходяться на зазначеній ділянці надр;

у рядку 10 — вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства за фактичною ціною реалізації, наприклад, у розмірі 4 849,00 грн;

у рядку 11 — розмір коригуючого коефіцієнта, визначеного відповідно до п. 252.22 ст. 252 Податкового кодексу;

у рядку 12 — ставка рентної плати, визначена відповідно до п. 252.20 ст. 252 Кодексу, яка становить 29 % вартості товарної продукції гірничого підприємства;

у рядку 13 — сума податкових зобов’язань, яка становить:

для Слобідської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323586208) (приклад 2) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 198,45 тис. м3 (зразок 2): 198,45 × 4 849,00 × 0,29 = 279 062,37 грн;

для Ковальчуківської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323582203) (приклад 3) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 96,39 тис. м3 (зразок 3): 96,39 × 4 849,00 × 0,29 = 135 544,58 грн;

для Кітченківської ділянки надр (код за КОАТУУ — 6323582201) (приклад 4) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 153,09 тис. м3 (зразок 4): 153,09 × 4 849,00 × 0,29 = 215 276,69 грн;

для Костянтинівської ділянки надр (код за КОАТУУ — 632355400) (приклад 5) при обсязі видобутого природного газу у розмірі 119,07 тис. м3 (зразок 5): 119,07 × 4 849,00 × 0,29 = 167 437,42 грн.

Таким чином, від сплати рентної плати підприємством за користування газоносними надрами буде зараховано:

до загального фонду Держбюджету України (п. 51 ст. 64 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,95 = 757 455,02 грн;

до загального фонду бюджету Харківської області (п. 41 ст. 64 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,02 =  15 946,42 грн;

до загального фонду бюджету Краснокутського району Харківської області (п. 41 ст. 66 Бюджетного кодексу): 797 321,07 × 0,02 = 15 946,42 грн;

загального фонду бюджетів (п. 31 ст. 69 Бюджетного кодексу) у розмірі 1 %: с. Слобідка — 2 790,62 грн; с. Ковальчуківка — 1 355,45 грн; с. Кітченківка — 2 152,77 грн; с. Костянтинівка — 1 674,37 грн.

http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/images/2017/35/39.jpg

http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/images/2017/35/40.jpg

http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/images/2017/35/41.jpg

http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/images/2017/35/42.jpg

http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/images/2017/35/43.jpg»

Що стосується рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, то тут збільшено ставки (ст.253.5 ПКУ), а саме: