Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Форма Ф4-ФСС з ТВП: як звітувати та виправляти помилки

У разі отримання коштів з Фонду соцстрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняними) та витратами зумовленими похованням, страхувальники зобов’язані подати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП до робочого органу Фонду соціального страхування України за місцем обліку.

Зверніть увагу! Подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за І квартал 2018 року здійснюється до 20 квітня 2018 року (включно).

Управління виконавчої дирекції ФСС у Чернівецькій області застерігає, що за несвоєчасне подання, неподання або подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 - 255 грн.).

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеному в Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011), у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Важливо! Фізособи-підприємці також подають Звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП (лист ФСС з ТВП від 19.08.2016 р. № 3.2-29-1435).

Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:

- в електронній формі;

- на паперових носіях;

- надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів.

Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

- відсутності у страхувальника заборгованості по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;

- наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

Формування звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

Форма Звіту встановлена додатком 1 до Порядку, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 (далі – Порядок № 4).

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається наростаючим підсумком з початку року.

Порядок заповнення Звіту викладено у розділі V Порядку № 4.

Виправлення помилок у Звіті

Виправлення помилок у формі звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у розділі VII Порядку № 4.

У першу чергу бухгалтеру, що самостійно виявив помилки у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, необхідно письмово повідомити про факт та зміст помилок орган Фонду соцстраху за місцем обліку, у якому мають бути викладені причини виникнення помилок та надані відповідні розрахунки (п. 7.3 Порядку № 4).

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:

назва страхувальника;

реєстраційний код страхувальника в органі Фонду та код ЄДРПОУ;

період виявлення помилки;

зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

суму відкоригованих внесків або витрат;

суму донарахованої пені;

дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера (п. 7.4 Порядку № 4).

При виявленні помилки, що обумовлює необхідність повернення надміру використаних коштів Фонду, бухгалтер повинен донарахувати та сплатити суму пені.

У разі виявлення факту надлишково замовлених і отриманих від Фонду страхових коштів, невикористані кошти повертаються до робочого органу протягом трьох робочих днів. Зазначені суми, мають бути відображені у рядку 14 “Перераховано з початку року” звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, з одночасним зменшенням суми витрат.

При поданні звітності помилки минулих кварталів звітного року необхідно відобразити шляхом коригування відповідних показників звітності. Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Зверніть увагу! Недопустимо зменшувати необхідну суму фінансування у наступній заяві-розрахунку з врахуванням надлишково отриманих коштів по попередній.

Докладно про це читайте у роз’ясненні Лівобережного відділення управління виконавчої дирекцій ФССУ у м. Києві.