Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Вийшло оновлення 10.01.216

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 10.01.216

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.216

ДОВІДНИКИ

У довіднику Причини звільнення, що підключений у формі ЄСВ Додаток 4 Таблиці 5 (J3040511, F3040511), внесено зміни у статті КЗпПУ:

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

  1. SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

  1. Збільшено кількість символів до 10 у графі 9 (динамічні рядки) форми:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

  1. KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

  1. Відкориговано заокруглення значень у графі 6 рядка 200:

KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

  1. Реалізовано перевірку форм у межах одного пакету за ознаками державний та місцевий:

KMFB0002 Форма №1-дс Баланс

KMFR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

Реалізовано відображення ознаки державний або місцевий перед назвою звіту у таблиці розділу Реєстр звітів.