ФІНМОНІТОРИНГ-2021

ФІНМОНІТОРИНГ-2021

 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

1. Загальні принципи ризик-орієнтованого підходу до перевірки суб’єктів господарювання.  

 

2. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику:
-класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними залежно від рівня ризику;
-критерії ризику: за типом клієнта, місцезнаходженням, видом товарів і послуг та способом їх
надання;
-порогові операції: критерії визначення, яких ситуацій стосуються, а яких не стосуються.

 

3. Належні перевірки суб’єктів господарювання (правила та практика):
-ідентифікація та верифікація клієнта;
-встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта;
-встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фіноперації;
-проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнта:
чи відповідають вони наявної в СПФМ інформації про клієнта, його діяльність і ризик (зокрема
про походження грошей, пов’язаних із проведенням фіноперації);
-своєчасне оновлення документів, даних та інформації про клієнта.

 

4. Визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ):
-вирішальній вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважаться КБВ. Хто не може бути КБВ.
Критерії прямого та непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади прямого та
непрямого впливу;
-контроль над підприємством із точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Визначення пов’язаних сторін;
-облікова політика підприємства щодо пов’язаних сторін. Зазначення інформації щодо
пов’язаних сторін у Примітках до фінзвітності;
-пов’язані особи с позиції податкового законодавства в розрізі юросіб і фізосіб. Розрахунок
розміру частки в корпоративних правах на прикладах;
-первинна ідентифікація клієнтів із метою фінмоніторингу;
-яких фактів достатньо для підозри в ризикованості операції;
-порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка
клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ);
-інформація про КБВ в ЕДРПОУ. Наслідки наявності розбіжностей.

 

5. Форма структури власності підприємства (проект від Мінфіну):
-щорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни слід
надавати;
-наступне підтвердження інформації про КБВ (із практичними прикладами);
-додаткові документи до схеми структури власності;
-як подати схему структури власності в електронній формі;
-захист персональних даних про КБВ;
-яка адміністративна відповідальність за неповідомлення про КБВ.

 

6. Порядок виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу (як бачать
підприємства органи держконтролю):
-публічні інформаційні ресурси контролюючих (державних) органів;
-Нова Типологія відмивання коштів від НБУ. Розбираємо приклади: використання механізму
«зустрічних потоків» і «скруток»; використання механізму незаконного виведення активів за
фіктивними зовнішньоекономічними контрактами; використання фізичних осіб у схемах
відмивання коштів від податкових злочинів;
-відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів.

 

Мова вебінару: російська
Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)

РЕЄСТРАЦІЯ

 

Заявка на участь